Про забезпечення доступу громадян

до публічної інформації в КНП «Міська лікарня №3»

Краматорської міської ради

Оформлення запиту на інформацію

Письмовий запит на інформацію подається шляхом письмового запиту на публічну інформацію,  або в довільній формі та має містити:

  • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальний працівник, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контакти.

Запит може бути поданий:

  • на поштову адресу:  84333, вул. Героїв України, 17, м. Краматорськ, (на конверті вказувати “Публічна інформація”);
  • на електронну адресу: kmugb3@ukr.net

Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто

  • відповідальній за реєстрацію запитів на публічну інформації
  • за адресою: 84333, вул. Героїв України, 17, м. Краматорськ (приймальня головного лікаря).

Додаток 4-1 ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді 

Додаток 4-2 ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді 

Додаток 4-3  ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від об’єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

Додаток 4 – 4 ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи електронною поштою 

Додаток 4-5 ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи електронною поштою 

Додаток 4-6 ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від об’єднання громадян без статусу юридичної особи електронною поштою 

Додаток 4-7 ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від запитувача по телефону