ІНФОРМАЦІЯ ПРО УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ (ДОКУМЕНТИ ПРО УТВОРЕННЯ) КНП «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 3» КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ БУДІВЛЯМИ ТА ПРИМІЩЕННЯМИ:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОКУМЕНТИ ПРО ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ:

 • ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики від 14/02/2019, видана на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14/02/2019 № 330 «Про ліцензування медичної практики» (https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/Ліцензійний%20реєстр/lp_vy_2019-02-14.pdf).

 • ліцензія на придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення, реалізацію (відпуск) наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ), прекурсорів від 05/04/2019, видана Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та внесена до Ліцензійного реєстру на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (http://usuan.dls.gov.ua/filial.php?id=3957).

 • ліцензія на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії від 04/08/2015 серія ОВ № 050566, видана Південно-східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Державної інспекції ядерного регулювання України (http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/428656).

ВИДАНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ:

ЗА ЛІКАРСЬКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

 • акушерство і гінекологія,
 • алергологія,
 • анестезіологія,
 • гастроентерологія,
 • гематологія,
 • дитяча анестезіологія,
 • дитяча отоларингологія,
 • ендокринологія,
 • ендоскопія,
 • інфекційні хвороби,
 • кардіологія,
 • клінічна біохімія,
 • клінічна лабораторна діагностика,
 • комбустіологія,
 • неврологія,
 • нейрохірургія,
 • організація і управління охороною здоров’я,
 • ортопедія і травматологія,
 • отоларингологія,
 • офтальмологія,
 • патологічна анатомія,
 • пульмонологія,
 • ревматологія,
 • рентгенологія,
 • терапія,
 • ультразвукова діагностика,
 • урологія,
 • фізіотерапія,
 • функціональна діагностика,
 • хірургія;

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ:

 • сестринська справа,
 • акушерська справа,
 • лабораторна справа (клініка),
 • лабораторна справа (патологія),
 • лікувальна справа,
 • медична статистика,
 • рентгенологія,
 • сестринська справа (операційна).