ЛІКУВАЛЬНО-ОХОРОННИЙ РЕЖИМ В КНП «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 3» КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

Лікувально-охоронний режим — це система лікувальних та профілактичних заходів, які усувають або обмежують несприятливий вплив подразників, що можуть зустрітися в умовах лікарні, оберігають психіку хворого, позитивно впливають на весь організм і сприяють швидкому одужанню.

Для хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні, установлюється розпорядок дня, яким забезпечується своєчасне і правильне харчування, відпочинок і спокій, нормальна тривалість сну. Хворі мають постійний зв’язок з родиною і близькими. Розпорядок дня існує в кожному структурному підрозділі, де з ним ознайомлюють пацієнтів та їх родичів.

В основі лікувально-охоронного режиму лежить насамперед увага до хворого, турбота про нього всього медичного персоналу, чітке дотримання медичними працівниками дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. У цих умовах зміцнюється віра хворих у колектив лікарні, що сприяє якнайшвидшому їхньому видужанню.

До лікувально-охоронного режиму відносяться міри, що сприяють підвищенню загального нервово-психічного тонусу хворих, усуненню факторів, що можуть негативно впливати на їхнє самопочуття.

КНП «МЛ № 3» КМР забезпечує пацієнтам психологічний і фізичний комфорт, зменшує вплив несприятливих чинників госпіталізації (страх і хвилювання перед дослідженнями, лікуванням, операцією, труднощі пристосування до нового середовища, медичних працівників, сусідів по палаті).

Система лікувально-охоронного режиму, що включає питання поводження персоналу з хворими і їх близькими, здійснюється на всіх етапах лікування, у відділеннях стаціонару, включаючи прийомне відділення, поліклініку, лікувально-допоміжні кабінети.

У зв’язку із впливом на процес одужання пацієнтів психічних і емоційних чинників в КНП «МЛ № 3» КМР розроблені:

– відповідна поведінка між членами колективу, заснована на етичних нормах;

– методи спілкування з пацієнтами;

– прийоми максимально позитивного впливу на пацієнтів оточуючого лікарняного середовища;

– заходи з підтримання порядку в палатах;

– чітка організація праці в колективі.

Створення і забезпечення лікувально-охоронного режиму в стаціонар входить в обов’язки всього медичного персоналу: лікарів, медичних сестер, лаборантів, молодших медсестер.

Лікувально-охоронний режим включає:

  1. Санітарно-гігієнічний режим медичних закладів (розташування лікарні та її корпусів, внутрішнє обладнання приміщень, оснащення палат, меблі, освітлення, опалення, вентиляція, чистота).

  2. Санітарно-протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню внутрішньо лікарняної інфекції, забезпечення санітарно-гігієнічного режиму у відділеннях.

  3. Заходи з дезінфекції предметів догляду за пацієнтами. Санітарно-гігієнічні вимоги передбачають достатню кількість дезінфекційних засобів, маркірованого посуду, матеріалів для прибирання приміщень, належне їх зберігання; наявність інструкцій з поточного та генерального прибирання лікувально-діагностичних і допоміжних приміщень; правила приготування і зберігання дезінфекційних розчинів.

  4. Комплекс заходів, які забезпечують особисту гігієну пацієнтів та медичних працівників.

  5. Індивідуальний режим пацієнтів (ліжковий, суворий ліжковий, напівліжковий, активний).

  6. Правила етики та деонтології медичних працівників.

  7. Внутрішньолікарняний режим – відповідний порядок, встановлений в закладі. Правила внутрішнього розпорядку дня визначають відповідний час для харчування пацієнтів, обходу лікаря, виконання лікувально-діагностичних процедур, санітарно-гігієнічних заходів, відвідування рідними та близькими.

Порушення хворим лікувально-охоронного режиму, призначеного лікарем, може викликати важкі наслідки для хворого. Це ще раз підкреслює важливість лікувально-охоронного режиму та його дотримання.